Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 01.05.2023

Dank je wel voor het bezoeken van onze website [https://fotoservices.be] (hierna te noemen “de site”). Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de site en de diensten die op de site worden aangeboden. Door gebruik te maken van de site, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat je de site gebruikt.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, audio- en videobestanden, software en andere materialen, zijn eigendom van VEDAN B.V of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Deze inhoud is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verzenden, verspreiden, tonen, verkopen, in licentie te geven of afgeleide werken ervan te creëren.

  1. Gebruiksbeperkingen

Door gebruik te maken van de site stem je ermee in dat je:

2.1 De site niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden.

2.2 Geen materiaal zult uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar zult stellen op de site dat beledigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, bedreigend, inbreukmakend op privacyrechten, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten van anderen, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is.

2.3 Geen virussen, kwaadaardige codes, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve content zult verspreiden via de site.

2.4 Geen ongevraagde commerciële communicatie (spam) zult verzenden via de site.

  1. Externe links

De site kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. We hebben geen controle over de inhoud en praktijken van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan. Het bezoeken van externe websites via links op de site is op eigen risico.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op de site, maar we garanderen niet de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de site is op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van of de toegang tot de site.

  1. Wijzigingen in de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de herzieningsdatum bovenaan de pagina wordt bijgewerkt. Door de site te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, ga je akkoord met de herziene algemene voorwaarden.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site, zullen we proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.